Jeugdtheatergroep Unieke Zaken werd in 1990 opgericht en was actief van september 1990 tot januari 2023. Oprichters en artistiek leiders Peter Bolten en Mirjam Morsch hebben samen met tientallen gasten (acteurs, vormgevers, regisseurs, musici…) hebben Bolten en Morsch 42 producties gemaakt. Die zijn met veel succes 4.616 keer zijn opgevoerd voor 531.044 betalende bezoekers in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Litouwen en Rusland.

Een Unieke Zaken-productie is bestemd voor iedereen die jong is of zich jong voelt. De verhalen van/voor de producties bedachten we soms zelf, soms bewerkten we een beroemd boek of toneelstuk, soms was een historische gebeurtenis het onderwerp. De bindende factor tussen al die verschillende verhalen is hun universele zeggingskracht. Ze zijn tijdloos en daarmee niet gebonden aan (of beperkt door) cultuur, leeftijd of achtergrond. Bovendien zijn het stuk voor stuk bevlogen liefdesuitingen aan het medium theater, een liefde die Bolten en Morsch graag willen delen met hun publiek.

Een productie van Unieke Zaken is uit duizenden herkenbaar: het is altijd een een humorvolle, vormbewuste en energieke mix van tekst, muziek, dans, beweging en objecten. Dat maakt onze producties verrassend, onvoorspelbaar,  aansprekend en prikkelend.

Unieke Zaken is drie keer onderscheiden: in 2003 de Noord-Hollandse Theatertrofee (Unieke Zaken heeft een ‘unieke’ plaats in de theaterwereld van Nederland en Noord-Holland!). Vervolgens in 2004 de Alkmaarse Cultuurprijs (De zorgvuldigheid waarmee zij met hun jonge publiek omgaan staat hun gedrevenheid niet in de weg. Het lijkt of Unieke Zaken meer dan wie ook zelf van hun voorstellingen geniet)  en in 2005  de Zilveren Krekel voor CINEMA VICTORIA (CINEMA VICTORIA is opnieuw een zwijgende voorstelling. Maar wel een die de tongen beroert).

Bovendien ontvingen artistiek leiders Bolten en Morsch op 22 september 2019 uit handen van Christian Braak, wethouder Cultuur Gemeente Alkmaar, het Ere-Insigne In Goud als waardering voor hun langdurige inzet voor Unieke Zaken.

De private en de publieke sector hebben ons werk altijd gesteund, zowel structureel als incidenteel. Wij danken Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ministerie van OC&W, VSBfonds, Fonds 21/SNS Reaal Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Victoriefonds, TAQA Cultuurfonds, Gemeente Dijk en Waard, Fonds voor Cultuurparticipatie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en anderen. Zij hebben er mede voor gezorgd dat wij al die producties hebben kunnen en mogen maken,

Ook bedanken we alle mensen met wie de afgelopen decennia artistiek en zakelijk  is samengewerkt. Dank voor jullie creativiteit, vertrouwen, energie, anarchie, koppigheid, betrokkenheid, tegendraadsheid, kritiek en inspiratie. En niet te vergeten de scholen, theaters, programmeurs, docenten en cultuurkoepels die onze producties boekten. Maar onze grootste dank gaat naar ons publiek, voor hen hebben we het uiteindelijk gedaan, altijd en overal.

We eindigen met een chronologisch overzicht van alle producties: we beginnen in 2022 met DE THEATERFABRIEK en eindigen in 1990 met CLOSE-UP. Door op het affiche te klikken, komt u bij de productiegegevens: medewerkers, speelbeurten, bezoekcijfers, geluidsfragmenten et cetera. Veel kijk, lees- en luisterplezier!