Organisatie

Stichting UZ werd in 1983 opgericht en is de rechtspersoon van Unieke Zaken/Fabrique Unique. Zij is statutair gevestigd in Heiloo en het toezichthoudend bestuur bestaat uit: Suzanne Aarts (voorzitter), Adrie Warmenhoven (secretaris) en Johan Mulder (penningmeester). Deze bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en geen enkele bestuurder heeft nevenfuncties of banden met Unieke Zaken/Fabrique Unique die kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen of ongewenste belangenverstrengeling. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijk eenmalige verlenging van vier jaar.

Jaar van aantreden/aftreden
Suzanne Aarts / 2018 – 2026
Adrie Warmenhoven / 2019 – 2027
Johan Mulder / 2018 – 2026

Het bestuur onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur, zoals omschreven voor kleine culturele organisaties en de Codes Fair Practice en Diversiteit & Inclusie zijn volledig geïmplementeerd in de organisatie.

Stichting UZ heeft bij de belastingdienst de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan culturele ANBI’s leveren een belastingvoordeel op! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bestuursverslag
Een (beknopte) balans en de winst-verliesrekening zijn onderdeel van het bestuursverslag. Voor het bestuursverslag over 2022 klikt u op onderstaande link. Het verslag opent als PDF.

JAARVERSLAG 2022

JAARVERSLAG 2023

Overige zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel Noord-West Holland – 41239336
RSIN – 0093.365.64
IBAN – NL78ABNA0838358128
BIC – ABNANL2A