overons

Over ons

Unieke Zaken is gevestigd in Alkmaar. Van daar uit spelen we door heel Nederland, met de nadruk op het westen van het land. Unieke Zaken is een kleine, flexibele organisatie, met een vaste kern van vier mensen. In nauwe samenwerking met tientallen gasten (acteurs, vormgevers, regisseurs, musici…) zijn veertig producties gemaakt die bijna 4.500 keer zijn opgevoerd voor meer dan een half miljoen mensen.

We hebben voor ons werk drie onderscheidingen gekregen: de Noord-Hollandse Theatertrofee (“Unieke Zaken heeft een ‘unieke’ plaats in de theaterwereld van Nederland en Noord-Holland!“). Daarna de Alkmaarse Cultuurprijs (“De zorgvuldigheid waarmee zij met hun jonge publiek omgaan staat hun gedrevenheid niet in de weg. Het lijkt of Unieke Zaken meer dan wie ook zelf van hun voorstellingen geniet.”) en een Zilveren Krekel voor CINEMA VICTORIA (CINEMA VICTORIA is opnieuw een zwijgende voorstelling. Maar wel een die de tongen beroert)

Missie

Unieke Zaken maakt sinds 1990 op bevlogen wijze theater voor iedereen die jong is of zich jong voelt. Producties van Unieke Zaken getuigen van een grote liefde voor theater en de uitdrukkelijke wens die liefde te delen met het publiek. Dat doen artistiek leiders Peter Bolten en Mirjam Morsch met tijdloze theateravonturen in een heel eigen vorm van totaaltheater: een humorvolle en energieke mix van tekst, muziek, dans, poppenspel en mime. Dit leidt tot rijke en aansprekende producties die de verbeeldingskracht van de toeschouwer optimaal prikkelen.

Subsidie

Om onze activiteiten mogelijk te maken ontvangen we in de periode 2017 – 2020 financiële steun van:
logo subsidie FPKlogo subsidie GA

 

 

Bestuur

Stichting UZ is de rechtspersoon van Unieke Zaken. Het bestuur onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur, zoals is omschreven voor een kleine culturele organisatie.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit: Suzanne Aarts (voorzitter), Adrie Warmenhoven (secretaris) en Johan Mulder (penningmeester). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Geen enkele bestuurder heeft heeft nevenfuncties of banden met Unieke Zaken die kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen of ongewenste belangenverstrengeling. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijk eenmalige verlenging van vier jaar.

Rooster van aftreden
Suzanne Aarts / 2022
Adrie Warmenhoven / 2023
Johan Mulder / 2022

ANBI status

Unieke Zaken is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan culturele ANBI’s leveren een belastingvoordeel op! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslagen
Een beknopte balans en exploitatierekening zijn onderdeel van ons jaarverslag, zie onderstaand tabblad.

Beloningsbeleid
Vier medewerkers (3,4 fte) van Unieke Zaken hebben een vaste aanstelling. Alle overige werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Overige zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel Noord-West Holland- 41239336
RSIN – 0093.365.64
IBAN – NL78ABNA0838358128
BIC – ABNANL2A

Jaarverslagen

Jaarverslagen
Een beknopte balans en exploitatierekening zijn onderdeel van ons jaarverslag. Klik daarvoor op onderstaande link (het document opent als PDF).

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

ditzijnwij

pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto