Privacyverklaring

Laatste aanpassing: 25 mei 2018

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Wij hopen dat je de tijd neemt om de verklaring zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat er opties zijn voor het beheren van je gegevens en het waarborgen van je privacy (zie punt 3).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit:
1. Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
2. Hoe we die gegevens gebruiken
3. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen
4. Gegevens die wij delen
5. Beveiliging van gegevens

Wij hebben getracht deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Jouw privacy is belangrijk voor Unieke Zaken. Daarom vragen we je om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om betere diensten te leveren aan al onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

Gegevens die je aan ons levert
Wanneer je een formulier op onze website verstuurt of jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Unieke Zaken of die van een derde partij (waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben).

Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze website en diensten
We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

Logbestandsgegevens
Wanneer je onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch opgeslagen in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:
– Details over hoe je onze website of diensten gebruikt, zoals zoekopdrachten.
– IP-adres – Meer informatie hierover vind je onder “Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen”.
– Cookies waarmee je browser kan worden geïdentificeerd.

2. Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de dienst te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Unieke Zaken en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan je te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website en e-mails met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor we diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Hieronder vind je extra uitleg over de software die we inzetten op onze website, en hoe deze software mogelijkerwijs gegevens van jou gebruikt:

Google Analytics / Universal Analytics
– We gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. We hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:
o Producten en services van Google
o Benchmarking
o Technische ondersteuning
o Accountspecialisten
– De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.
– De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

E-mail communicatie via MailChimp
– We gebruiken MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief.
– De verzamelde informatie zoals je naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy voor meer informatie over de privacyverklaring van MailChimp.

3. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen

We bieden iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Ook kun je een algemeen verzoek tot inzage doen. Hiermee vraag je ons om inzicht te geven in alle persoonlijke informatie die we van jou hebben opgeslagen in al onze systemen, zoals onze klantrelatie-, marketing- en administratie systeem.
Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om dit binnen 5 werkdagen te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

Keuzemogelijkheid: Do not track / opt-out Google Analytics
Je kunt je eventueel hier afmelden voor Google Analytics display-advertenties en / of opties hiervoor aanpassen. Graag wijzen we je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on waarmee je kunt voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

4. Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Unieke Zaken, behalve in een van de volgende omstandigheden:
– Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Unieke Zaken wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.
– Voor externe verwerking – We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
– Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Unieke Zaken als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

Wanneer Unieke Zaken betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander Privacybeleid.

5. Beveiliging van gegevens
We werken er hard aan om Unieke Zaken en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
– Gegevens verstuurd via onze website zijn versleuteld via een SSL certificaat.
– We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
– We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Unieke Zaken, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Unieke Zaken maar niet op services die een afzonderlijk Privacybeleid hebben waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.
Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Veranderingen
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail).

Recht van verzet
In het geval je het niet eens bent over hoe we je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit Privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.