Besluit aanvraag subsidie FPK II – toch subsidie!

Posted by Unieke Zaken Category: Algemeen

Afgelopen voorjaar dienden wij een aanvraag voor rijkssubsidie in via het Fonds Podiumkunsten. Ondanks een positief advies werd deze, wegens een ontoereikend budget, niet gehonoreerd. Maar na een stevige lobby vanuit het veld  ontvingen wij vandaag het bericht dat er in de Tweede Kamer voldoende middelen zijn vrijgemaakt om de plannen vooralsnog voor een jaar te honoreren!   

Begin december heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee er tien miljoen extra beschikbaar komt voor cultuur in 2017. Dit zorgt ervoor dat Unieke Zaken, samen met 41 anderen voor het komende jaar is gered.

Steun van de gemeente

Vorige maand werd er door de Alkmaarse gemeenteraad unaniem besloten het gezelschap extra te steunen. Met deze middelen van de gemeente konden de voorstellingen voor het huidige seizoen veilig worden gesteld. Maar de gevraagde rijkssubsidie zorgt ervoor dat ook de plannen voor het nieuwe seizoen kunnen worden uitgevoerd.

Toekomstperspectief   

Hoe de rijksregeling er voor de jaren daarna uit gaat zien is nog niet precies duidelijk. De plannen zoals omschreven in de aanvraag moesten wegens het uitblijven van subsidie worden aangepast. Het alsnog honoreren van de aanvraag betekent voor ons in eerste instantie dat de druk op de organisatie voor het komende jaar sterk verminderd is, de 170 geplande voorstellingen van aankomend seizoen door kunnen gaan en de premières van Odysseus (februari) en IEORG IDUR (september) gewoon plaats zullen vinden in TAQA Theater De Vest.