overons

Over ons

Unieke Zaken is een landelijk opererende jeugdtheatergroep met Alkmaar als standplaats.  Sinds 1990 zijn 37 producties gerealiseerd, die meer dan 4.000 keer zijn opgevoerd voor een half miljoen toeschouwers. Unieke Zaken is een kleine, flexibele organisatie, met een vaste kern van vijf mensen. Op projectbasis wordt met tal van gasten gewerkt (regie, spel, muziek, vormgeving  enzovoorts).

In de loop der jaren werden enkele onderscheidingen ontvangen: de Noord-Hollandse Theatertrofee (“Unieke Zaken heeft een ‘unieke’ plaats in de theaterwereld van Nederland en Noord-Holland!“). Daarna de Alkmaarse Cultuurprijs (“De zorgvuldigheid waarmee zij met hun jonge publiek omgaan staat hun gedrevenheid niet in de weg. Het lijkt of Unieke Zaken meer dan wie ook zelf van hun voorstellingen geniet.”) en een Zilveren Krekel voor CINEMA VICTORIA (CINEMA VICTORIA is opnieuw een zwijgende voorstelling. Maar wel een die de tongen beroert. Want in CINEMA VICTORIA rollen alsof het vanzelfsprekend is, verschillende lagen van fictie en realiteit door en over elkaar. Ahlbom schuift film en spel in en uit elkaar en combineert op fascinerende wijze timing, tempo, ritme, oog voor detail en humor.”)

Missie

Unieke Zaken maakt sinds 1990 op bevlogen wijze theater voor iedereen die jong is of zich jong voelt. Producties van Unieke Zaken getuigen van een grote liefde voor theater en de uitdrukkelijke wens die liefde te delen met het publiek. Dat doen artistiek leiders Peter Bolten en Mirjam Morsch door tijdloze theateravonturen tot leven brengen in een heel eigen vorm van totaaltheater: een humorvolle en energieke mix van tekst, muziek, dans, poppenspel en mime. Met de rijke en aansprekende producties die dit oplevert, willen ze de verbeeldingskracht van de toeschouwer optimaal prikkelen.

Subsidie

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de onontbeerlijke steun van de overheid en private fondsen.

In de periode 2017-2020 worden we structureel gesteund door:
logo subsidie FPKlogo subsidie GA

 

Daarnaast worden we in het seizoen 2017/2018 op projectbasis gesteund door:
Fonds 21.Logo

victoriefonds

Bestuur

Stichting UZ is de rechtspersoon van Unieke Zaken. Het bestuur onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur, zoals is omschreven voor een kleine culturele organisatie.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit: Suzanne Aarts (Amsterdam – voorzitter), Johan Mulder (Sint Pancras – penningmeester) en Marieke van de Ree (Helmond – secretaris). Het bestuur ontvangt (met uitzondering van reiskosten) geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.

Jaar aan/aftreden uiterlijk:
Suzanne Aarts / 2018 – 2026
Johan Mulder / 2018 – 2026
Marieke van de Ree / 2015 – 2023

ANBI status

Unieke Zaken is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan culturele ANBI’s leveren een belastingvoordeel op! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslag 2018
Een beknopte balans en exploitatierekening over 2018 zijn onderdeel van ons jaarverslag 2018. Klik daarvoor op onderstaande link (het document opent als PDF).

Jaarverslag 2018

Beloningsbeleid
Vier medewerkers (3,4 fte) van Unieke Zaken hebben een vaste aanstelling. Alle overige werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Overige zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel Noord-West Holland- 41239336
RSIN – 0093.365.64
IBAN – NL78ABNA0838358128
BIC – ABNANL2A

ditzijnwij

pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto