overons

Over ons

Unieke Zaken is een landelijk opererende jeugdtheatergroep met Alkmaar als standplaats.  Sinds 1990 zijn onder de artistieke leiding van Peter Bolten en Mirjam Morsch 36 producties gerealiseerd, die bijna 4.000 keer zijn opgevoerd voor een half miljoen toeschouwers. Unieke Zaken is een kleine, flexibele organisatie, met een vaste kern van vijf mensen. Die kern wordt per project aangevuld met gasten (regisseurs, spelers, musici, ontwerpers et cetera).

In de loop der jaren hebben we enkele onderscheidingen gekregen: de Noord-Hollandse Theatertrofee (“Unieke Zaken heeft een ‘unieke’ plaats in de theaterwereld van Nederland en Noord-Holland!“). Daarna de Alkmaarse Cultuurprijs (“De zorgvuldigheid waarmee zij met hun jonge publiek omgaan staat hun gedrevenheid niet in de weg. Het lijkt of Unieke Zaken meer dan wie ook zelf van hun voorstellingen geniet.”) en een Zilveren Krekel voor CINEMA VICTORIA (CINEMA VICTORIA is opnieuw een zwijgende voorstelling. Maar wel een die de tongen beroert. Want in CINEMA VICTORIA rollen alsof het vanzelfsprekend is, verschillende lagen van fictie en realiteit door en over elkaar. Ahlbom schuift film en spel in en uit elkaar en combineert op fascinerende wijze timing, tempo, ritme, oog voor detail en humor.”)

Missie

Unieke Zaken maakt theaterprojecten voor iedereen die jong is of zich jong voelt. Onze projecten zijn geworteld in de mime en worden gekenmerkt door een mix van beweging, beeld, poppen, muziek en tekst. Het moeiteloos versmelten van die elementen heeft geleid tot een heel eigen theatertaal. Die is vitaal, beeldend en humoristisch en daarmee uitermate geschikt om de jeugd te bereiken en te raken. Iedereen, ongeacht achtergrond, niveau, religie of kleur kan genieten van ons werk.

Met onze theateravonturen willen we de toeschouwer verbazen, ontroeren, laten lachen en zijn verbeeldingskracht prikkelen. In onze avonturen draven helden en heldinnen op met een droom of een ideaal, ze worstelen met een belangrijke vraag of staan voor een enorme uitdaging. De toeschouwer is deelgenoot van de zoektocht naar antwoorden en oplossingen en ziet hoe die worden gevonden door moed, inventiviteit en fantasie.

Speellijst 2013 (PDF)
Speellijst 2014 (PDF)
Speellijst 2015 (PDF)
Speellijst 2016 (PDF)

Subsidie

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de steun van de overheid en private fondsen. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor die steun.

In 2017 worden we gesteund door:
logo subsidie FPKlogo subsidie GA

Fonds 21.Logo

victoriefonds

Bestuur

Stichting UZ is de rechtspersoon van Unieke Zaken. Het bestuur onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur, zoals is omschreven voor een kleine culturele organisatie.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit: Hans Meijer (Alkmaar – voorzitter), Marijke Vervoort (Amsterdam – penningmeester) en Marieke van de Ree (Helmond – secretaris). Het bestuur ontvangt (met uitzondering van reiskosten) geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.

Jaar aan/aftreden:
Hans Meijer / 2010 – 2018
Marijke Vervoort / 2010 – 2018
Marieke van de Ree / 2015 – 2023

ANBI status

Unieke Zaken is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan culturele ANBI’s leveren een belastingvoordeel op! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslag 2016
Een beknopte balans en exploitatierekening over 2016 zijn onderdeel van ons jaarverslag 2016. Klik daarvoor op onderstaande link (het document opent als PDF).

Jaarverslag 2016

Beloningsbeleid
Vier medewerkers (3,4 fte) van Unieke Zaken hebben een vaste aanstelling. Alle overige werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Overige zakelijke gegevens
Kamer van Koophandel Noord-West Holland- 41239336
RSIN – 0093.365.64
IBAN – NL78ABNA0838358128
BIC – ABNANL2A

ditzijnwij

pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto
pasfotopasfoto